Vedecky dokázané

Že máme školstvo v dezolátnom stave, o tom snáď nepochybuje nikto. V Škandinávii učitelia vsadili na individuálny prístup, ktorý sa zakladá na pomoci študentom, ktorí majú problém s preberanou látkou. Žiadne vyhodenie žiakov, podmienečné vylúčenie, iba individuálny postup. Všetko je o prístupe. Ten sme zaradili do nášho vzdelávacieho programu i my. Chceme, aby sa Vaše deti u nás cítili príjemne, komfortne, aby si našli stabilné kamarátstva, na ktorých môžu zakladať a budovať si kvalitné priateľstvá, ktoré sa budú vyvíjať na individuálnych potrebách jednotlivých drobcov. Nič cennejšie Vašim deťom, ako venovať sa im s láskou, dať nemôžete. Keďže vieme, že potrebujete i pracovať, dovoľte nám ich v procese predškolského učenia a objavovania sveta, sprevádzať.

sipkove vino 300x300

Zvyky

Sú isté zručnosti a danosti, ktoré sa v útlom veku naučíme a v dospelosti berieme za akúsi samozrejmosť, nad ktorou nemusíme rozmýšľať, len ju proste vykonáme. Možno sú to banálne veci, ako napríklad návšteva toalety, umývanie si rúk, pravidelné stravovanie, no Vašich drobcov to tiež niekto musí naučiť. Pustite ich do kolektívu a proces prehlbovania informácií bude o to jednoduchší a stabilnejší. Opatrovanie detí s kvalitou a precíznosťou hodnou individuálneho prístupu nenájdete nikde inde, iba u nás.

Vedecky dokázané
Ohodnoťte příspěvek