Archives


Dokumenty třídit, či netřídit?

. Záleží na vás! Odvezeme k likvidaci spisy, jak tříděné, tak netříděné! Pokud používáte na nepotřebné materiály kontejner, zajistíme i jeho vyprázdnění! Za vynikající ceny se zbavíte papíru, který již není ve vaší kanceláři, zařízení, nebo ordinaci k užitku! Skartace dokumentů je v pořádku vždy, když probíhá v souladu se zákonem! Komplexní službu vám dokáže zajistit pouze odborně proškolená […]