Archives


Vedecky dokázané

Že máme školstvo v dezolátnom stave, o tom snáď nepochybuje nikto. V Škandinávii učitelia vsadili na individuálny prístup, ktorý sa zakladá na pomoci študentom, ktorí majú problém s preberanou látkou. Žiadne vyhodenie žiakov, podmienečné vylúčenie, iba individuálny postup. Všetko je o prístupe. Ten sme zaradili do nášho vzdelávacieho programu i my. Chceme, aby sa Vaše deti u nás cítili príjemne, komfortne, aby […]