Iniciační a nutkavé rituály

Člověka provází rituály. Jsou dva druhy rituálů, iniciační – ty které nám pomáhají vplout do života a unést jeho tíhu, jedná se o rituály, které podporují naši zralost a rozvoj osobnosti. S těmito rituály se spojují i různé oslavy jako například křest, biřmování, bar micva nebo celá řada domorodých zvyklostí. Druhý způsob rituálů jsou rituály nutkavé tedy obscedantní a mají spojitost s neurózou. Jsou odpovědí na náš nezdravý životní styl. Mezi nutkavé rituály patří nepochybně přílišné požívání kávy nebo cigaret.

Osvoboďte se

Je samozřejmě vhodné, abychom se od nutkavých rituálů osvobodily. Díky sypaným čajům a prožitku z lahodné chuti a vůně můžeme proměnit nutkavý rituál na rituál iniciační. Zkuste si koupit místo krabičky cigaret kvalitní balení čaje.